72. LJUBLJANSKA LIGA 2019 – I. LIGA
Gostovanja, 10.1.2019 – 11.4.2019

Poročilo o FIDE ratingu:

 

Priimek in ime             Kat  ELO  N  Rc   Rp    We    W   W-We

Veskovič Džemal             I 1872  8 1840 1927  4,37  5,0   0,63

Sedlar Tomo                II 1880  5 1816 1667  2,91  1,5  -1,41

Simičak Metod              II 1706  8 1652 1565  4,57  3,0  -1,57

Grašič Marjan              II 1752  3 1515 1788  2,31  2,5   0,19

Skok Vladimir              II    0  1 1415 1415  0,08  0,5   0,42

Hečimovič Edi             III    0  1 1252  402  0,19  0,0  -0,19

Poglajen Franc             MK 1765  2 1690 1690  1,16  1,0  -0,16

More Erlend                II 1576  2 1582 1582  0,99  1,0   0,01

Založnik Vesna             WI 1556  2 1788  938  0,44  0,0  -0,44

Perme Metod                BK 1316  1 1716  866  0,08  0,0  -0,08

Cimperman Teo              II 1296  5 1577  727  1,03  0,0  -1,03

Perme Martin               II 1252  4 1617 1617  0,41  2,0   1,59

Maček Inti                III 1085  1 1485  635  0,08  0,0  -0,08

Lapanje Ajda               BK 1131  3 1531  681  0,24  0,0  -0,24

Fujan Martin               BK    0  1 1738  888  0,08  0,0  -0,08

Perme Stanko               IV    0  3 1230  380  0,73  0,0  -0,73

Lapanje Aneja              BK    0  1 1813  963  0,08  0,0  -0,08

Babič Miroslav             IV 1689  4 1762 1762  1,72  2,0   0,28

Sfiligoj Anže              BK 1607  5 1654 1894  2,22  4,0   1,78

Tanšek Branko              BK 1539  4 1735 1542  1,07  1,0  -0,07

Kodrič Aleš                BK 1552  6 1650 1593  2,29  2,5   0,21

Abrahamsberg Dragica       WI    0  1 1752  902  0,08  0,0  -0,08

Petkovič Boris             BK    0  1 1855 1005  0,08  0,0  -0,08

Drčar Andraž               BK    0  3 1663 1538  0,24  1,0   0,76

Beganovič Ajdin            BK    0  4 1404  554  0,69  0,0  -0,69

Konvalinka Kostja          II 1717  8 1798 1657  3,27  2,5  -0,77

Miceli Dario Edgardo       BK 1674  2 1699  849  0,94  0,0  -0,94

Mihelič Mitja              II 1704  5 1560 1709  3,34  3,5   0,16

Markič Vladimir            II 1654  4 1562 1898  2,36  3,5   1,14

Kmetič Andrej             III 1455  2 1854 1004  0,16  0,0  -0,16

Banko Franci              III 1415  3 1539 1414  1,07  1,0  -0,07

Filipič Dušan              BK    0  2 1644  794  0,16  0,0  -0,16

Jukan Nesib                MK 1972  4 1688 2024  3,29  3,5   0,21

Suhadolnik Jernej          II 1855  3 1695 1968  2,09  2,5   0,41

Leben Dušan                II 1854  5 1754 1826  3,07  3,0  -0,07

Abe Aljaž                  II 1723  4 1611 1524  2,48  1,5  -0,98

Marčetič Dušan            III    0  1 1738  888  0,08  0,0  -0,08

Levstek Matjaž             IV    0  2 1667 2517  0,16  2,0   1,84

Justin Matjaž              FM 2261  7 1930 2352  5,91  6,5   0,59

Praznik Anton              FM 2161  2 1820 2670  1,76  2,0   0,24

Širaj Anej                  I 1855  6 1758 1951  3,64  4,5   0,86

Novak Robert               II 1690  3 1656 1781  1,60  2,0   0,40

Širaj Svit                 II 1673  4 1576 1769  2,40  3,0   0,60

Širaj Vita                 WI 1582  1 1738  888  0,29  0,0  -0,29

Renko Jože                 IV 1515  6 1814  964  0,96  0,0  -0,96

Cedilnik Branko            BK 1543  6 1728 1455  1,63  1,0  -0,63

Herceg Boris               BK 1509  6 1726 1453  1,44  1,0  -0,44

Kadirič Ibrahim            II 1476  7 1591 1433  2,52  2,0  -0,52

Krupenko Katja             BK 1189  3 1491 1616  0,51  2,0   1,49

Malenšek Luka              BK    0  2 1502  652  0,27  0,0  -0,27

Krupenko Andrej            BK    0  1 1582  732  0,08  0,0  -0,08

Kutin Dušan                 I 1870  5 1807 1879  2,92  3,0   0,08

Mlačnik Janez              MK 1778  7 1700 1700  4,19  3,5  -0,69

Delost Joško               II 1741  1 1855 1005  0,34  0,0  -0,34

Vertačnik Viktor           II 1613  4 1560 1647  2,20  2,5   0,30

Novakovič Novica           II 1699  5 1533 1605  3,45  3,0  -0,45

Čižman Gregor              II 1564  3 1459 1186  1,85  0,5  -1,35

Timagin Piotr              FM 2335  2 2098 2098  1,52  1,0  -0,52

Marn Jan                   MK 2200  7 1836 2258  6,29  6,5   0,21

Mihelič Vesna              WI 1742  8 1656 1849  4,80  6,0   1,20

Paternoster Janez          II 1738  6 1603 1796  4,07  4,5   0,43

Halilovič Elma             BK 1229  3 1485 1610  0,57  2,0   1,43

Kovačič Bojan              IV 1493  1 1752  902  0,18  0,0  -0,18