72. LJUBLJANSKA LIGA 2019 – I. LIGA
Gostovanja, 10.1.2019 – 11.4.2019

Lista ekip:

 

1.

ŠD MENGEŠ - TRZIN 1

1802

1873

1.

Veskovič Džemal

I

1872

1987

2.

Sedlar Tomo

II

1880

1906

3.

Simičak Metod

II

1706

1887

4.

Grašič Marjan

II

1752

1710

5.

Lanišek Cveto

II

1785

1771

6.

Hafner Branko

III

1491

1550

7.

Štruklec Jakob Vid

III

1345

1812

8.

Grad Danijel

IV

1204

1593

9.

Štruklec Vinko

BK

1500

10.

Lajovic Maks

IV

1576

11.

Skok Vladimir

II

1850

12.

Hečimovič Edi

III

1608

13.

Pavlič Gal

BK

1500

14.

Kovačič Gašper

BK

1455

15.

Matičič Benjamin

IV

1632

16.

Kladnik Boris

BK

1000

17.

Štruklec Gorazd

III

1600

18.

Koželj Janez

II

1777

2.

ŠK KOMENDA POGI

1596

1776

1.

Poglajen Franc

MK

1765

1894

2.

More Erlend

II

1576

1688

3.

Založnik Vesna

WI

1556

1738

4.

Kozarski Aleksander

III

1485

1790

5.

Perme Metod

BK

1316

1484

6.

Cimperman Teo

II

1296

1889

7.

Perme Martin

II

1252

1845

8.

Žličar Jure

II

1246

1845

9.

Dokić Pavle

III

1062

1818

10.

Maček Inti

III

1085

1658

11.

Lapanje Ajda

BK

1131

1482

12.

Fujan Martin

BK

1000

13.

Ojsteršek Peter

BK

1605

14.

Perme Stanko

IV

1622

15.

Prevc Urban

BK

1643

16.

Lapanje Aneja

BK

1291

3.

ŠK LJUBLJANA

1597

1675

1.

Babič Miroslav

IV

1689

1831

2.

Sfiligoj Anže

BK

1607

1659

3.

Tanšek Branko

BK

1539

1582

4.

Kodrič Aleš

BK

1552

1626

5.

Abrahamsberg Dragica

WI

1745

6.

Petkovič Boris

BK

1000

7.

Drčar Andraž

BK

1000

8.

Sušnik Ambrož

BK

1527

9.

Beganovič Ajdin

BK

1447

4.

PROST

5.

ŠK TRZIN

1698

1791

1.

Konvalinka Kostja

II

1717

1839

2.

Miceli Dario Edgardo

BK

1674

1747

3.

Mihelič Mitja

II

1704

1852

4.

Mihelič Bojan

III

1697

1724

5.

Markič Vladimir

II

1654

1832

6.

Mlakar Slavko

II

1707

1824

7.

Kmetič Andrej

III

1455

1633

8.

Banko Franci

III

1415

1606

9.

Jukan Damir

II

1484

1769

10.

Filipič Dušan

BK

1448

6.

ŠK TRZIN PEKOS PUB

1854

1947

1.

Jukan Nesib

MK

1972

2095

2.

Suhadolnik Jernej

II

1855

1945

3.

Leben Dušan

II

1854

1881

4.

Troha Bogomir

I

1736

1868

5.

Abe Aljaž

II

1723

1781

6.

Abe Blaž

I

1679

1842

7.

Redžič Rusmir

BK

1926

8.

Marčetič Dušan

III

1839

9.

Levstek Matjaž

IV

1606

7.

ŠD VRHNIKA

2065

2151

1.

Justin Matjaž

FM

2261

2282

2.

Praznik Anton

FM

2161

2225

3.

Račnik Tone

I

1984

1993

4.

Širaj Anej

I

1855

2104

5.

Okorn Nejc

I

1835

1978

6.

Marinšek Denis

I

1855

1955

7.

Trček Zdenko

I

1813

1898

8.

Goršič Jure

II

1793

1808

9.

Novak Robert

II

1690

1701

10.

Širaj Svit

II

1673

1928

11.

Glavač Klavdij

II

1614

1637

12.

Redek Leon

BK

1544

1549

13.

Brejc Martina

WII

1548

1682

14.

Širaj Vita

WI

1582

1803

15.

Vodnik Val

II

1046

1857

16.

Stanar Luka

BK

1672

17.

Drašler Matej

BK

1652

18.

Štembal David

BK

1800

8.

ŠK MEDVODE

1511

1664

1.

Renko Jože

IV

1515

1768

2.

Cedilnik Branko

BK

1543

1616

3.

Herceg Boris

BK

1509

1605

4.

Kadirič Ibrahim

II

1476

1666

5.

Krupenko Katja

BK

1189

1634

6.

Hodžič Jasmin

IV

1061

1534

7.

Konjar Franc

BK

1543

8.

Ribič Matic

BK

1504

9.

Malenšek Luka

BK

1496

10.

Smole Jože

BK

1000

11.

Miklič Tone

BK

1506

12.

Krupenko Andrej

BK

1000

9.

KPŠRD KAREL JERAJ LJUBLJANA

1750

1878

1.

Kutin Dušan

I

1870

1904

2.

Mlačnik Janez

MK

1778

1953

3.

Delost Joško

II

1741

1840

4.

Vertačnik Viktor

II

1613

1816

5.

Novakovič Novica

II

1699

1805

6.

Čižman Gregor

II

1564

1690

7.

Kočevar Leopold

I

1559

1761

8.

Ulaga Karel

II

1425

1645

9.

Kanc Ignacij

II

1391

1678

10.

Novak Aleksander

II

1748

11.

Žganjar Nataša

BK

1500

10.

ŠK MENGEŠ - TRZIN 2

2183

2260

1.

Timagin Piotr

FM

2335

2448

2.

Tisaj Domen

MK

2196

2293

3.

Marn Jan

MK

2200

2299

4.

Ocepek Marjan ml.

MK

2000

1998

5.

Mihelič Vesna

WI

1742

2109

6.

Paternoster Janez

II

1738

2039

7.

Ocepek Marjan

II

1581

1739

8.

Hribar Franc

II

1406

1679

9.

Bojko Filip

III

1515

1859

10.

Posavec Zvone

III

1357

1481

11.

Opara Matej

BK

1399

1565

12.

Ocepek Jan

III

1247

1701

13.

Tisaj Igor

III

1294

1632

14.

Halilovič Elma

BK

1229

1899

15.

Kovačič Bojan

IV

1493

1576

16.

Timagina Sofia

BK

1526

17.

Tisaj Tilen

II

1871

18.

Jerič Miha

IV

1597