72. LJUBLJANSKA LIGA 2019 – I. LIGA
Gostovanja, 10.1.2019 – 11.4.2019

 

Rezultati 9. kola

1.   12/6             ŠK TRZIN (5) 1.5:2.5 (10) ŠK MENGEŠ - TRZIN 2  22/14

    2.5/7        Konvalinka Kostja   0:1   Marn Jan                  5.5/6

    3.5/4            Mihelič Mitja   0:1   Mihelič Vesna               5/7

    3.5/4          Markič Vladimir   1:0   Paternoster Janez         6.5/7

      2/4             Banko Franci 0.5:0.5 Halilovič Elma            3.5/4

 

2. 14.5/8   ŠK TRZIN PEKOS PUB (6)    -    (4) PROST                   0/0

 

3.  22/11           ŠD VRHNIKA (7)   4:0   (3) ŠK LJUBLJANA           12/5

    5.5/6            Justin Matjaž   1:0   Kodrič Aleš               2.5/5

    4.5/6               Širaj Anej   1:0   Petkovič Boris            0.5/1

      2/3             Novak Robert   1:0   Beganovič Ajdin             0/3

      4/5               Širaj Svit   1:0 * Babič Miroslav              2/4

 

4.    6/2           ŠK MEDVODE (8)   1:3   (2) ŠK KOMENDA POGI         7/2

      1/5             Herceg Boris   0:1   Poglajen Franc              0/1

      2/6          Kadirič Ibrahim   0:1   More Erlend                 1/1

      1/2           Krupenko Katja   1:0   Cimperman Teo               1/4

      0/1            Malenšek Luka   0:1   Perme Martin              3.5/5

 

5.   16/9 KPŠRD KAREL JERAJ LJ (9) 2.5:1.5 (1) ŠD MENGEŠ - TRZIN 1  14.5/7

    3.5/4              Kutin Dušan 0.5:0.5 Veskovič Džemal           4.5/7

    3.5/6            Mlačnik Janez   1:0   Sedlar Tomo               1.5/4

      3/4         Vertačnik Viktor 0.5:0.5 Simičak Metod             2.5/7

      3/4         Novakovič Novica 0.5:0.5 Grašič Marjan               4/5

 

Rezultati 8. kola

1.  19/12  ŠK MENGEŠ - TRZIN 2(10)   3:1   (9) KPŠRD KAREL JERAJ LJ   15/9

    4.5/5                 Marn Jan   1:0   Kutin Dušan               3.5/3

      4/6            Mihelič Vesna   1:0   Mlačnik Janez             3.5/5

      6/6        Paternoster Janez 0.5:0.5 Vertačnik Viktor          2.5/3

      3/3           Halilovič Elma 0.5:0.5 Čižman Gregor             2.5/4

 

2. 11.5/5  ŠD MENGEŠ - TRZIN 1 (1)   3:1   (8) ŠK MEDVODE              5/2

    3.5/6          Veskovič Džemal   1:0   Renko Jože                  0/5

    0.5/3              Sedlar Tomo   1:0   Cedilnik Branko             1/5

    2.5/6            Simičak Metod   0:1   Kadirič Ibrahim             1/5

      3/4            Grašič Marjan   1:0   Malenšek Luka               0/0

 

3.    7/2      ŠK KOMENDA POGI (2)   0:4   (7) ŠD VRHNIKA             18/9

      1/3            Cimperman Teo   0:1   Justin Matjaž             4.5/5

    3.5/4             Perme Martin   0:1   Praznik Anton               1/1

      0/0            Lapanje Aneja   0:1   Trček Zdenko                0/0

      0/2             Perme Stanko   0:1   Vodnik Val                  0/0

 

4. 10.5/5         ŠK LJUBLJANA (3) 1.5:2.5 (6) ŠK TRZIN PEKOS PUB     12/6

      4/4            Sfiligoj Anže   0:1   Jukan Nesib               2.5/3

      1/3            Tanšek Branko   0:1   Suhadolnik Jernej         1.5/2

      0/3             Drčar Andraž   1:0   Abe Aljaž                 2.5/5

      0/0           Petkovič Boris 0.5:0.5 Levstek Matjaž            2.5/3

 

5.    0/0                PROST (4)    -    (5) ŠK TRZIN               12/6

 

Rezultati 7. kola

1.    0/0                PROST (4)   0:0*  (10) ŠK MENGEŠ - TRZIN 2  19/12

 

2.   10/5             ŠK TRZIN (5)   2:2   (3) ŠK LJUBLJANA          8.5/4

    2.5/6        Konvalinka Kostja   0:1   Sfiligoj Anže               3/3

    2.5/3            Mihelič Mitja   1:0   Tanšek Branko               1/2

    2.5/3          Markič Vladimir   1:0   Drčar Andraž                0/2

    0.5/3            Filipič Dušan   0:1   Abrahamsberg Dragic         0/1

 

3.   12/6   ŠK TRZIN PEKOS PUB (6)   0:3   (2) ŠK KOMENDA POGI         4/0

    2.5/3              Jukan Nesib   0:1 * More Erlend                 0/1

    1.5/2        Suhadolnik Jernej   0:1 * Cimperman Teo               0/3

      3/5              Leben Dušan   0:.5* Perme Martin                3/4

      0/0            Troha Bogomir   0:.5* Lapanje Ajda                1/4

 

4. 14.5/7           ŠD VRHNIKA (7) 3.5:0.5 (1) ŠD MENGEŠ - TRZIN 1    11/5

      4/4            Justin Matjaž 0.5:0.5 Veskovič Džemal             3/5

      0/0            Praznik Anton   1:0   Sedlar Tomo               0.5/2

    3.5/5               Širaj Anej   1:0   Simičak Metod             2.5/5

      3/4               Širaj Svit   1:0 *                             0/0

 

5.    3/1           ŠK MEDVODE (8)   2:2   (9) KPŠRD KAREL JERAJ LJ   13/8

      0/4               Renko Jože   0:1   Mlačnik Janez             2.5/4

      1/4          Cedilnik Branko   0:1   Vertačnik Viktor          1.5/2

      0/4             Herceg Boris   1:0   Novakovič Novica            3/3

      0/4          Kadirič Ibrahim   1:0   Čižman Gregor             2.5/3

 

Rezultati 6. kola

1.  15/10  ŠK MENGEŠ - TRZIN 2(10)   4:0   (8) ŠK MEDVODE              3/1

      0/1            Timagin Piotr   1:0   Renko Jože                  0/3

      3/5            Mihelič Vesna   1:0   Cedilnik Branko             1/3

      5/5        Paternoster Janez   1:0   Herceg Boris                0/3

      2/2           Halilovič Elma   1:0   Kadirič Ibrahim             0/3

 

2.   12/8 KPŠRD KAREL JERAJ LJ (9)   1:3   (7) ŠD VRHNIKA           11.5/5

    2.5/3            Mlačnik Janez   0:1   Justin Matjaž               3/3

      0/0             Delost Joško   0:1   Širaj Anej                2.5/4

      2/2         Novakovič Novica   1:0   Novak Robert                2/2

    2.5/2            Čižman Gregor   0:1   Širaj Svit                  2/3

 

3. 10.5/5  ŠD MENGEŠ - TRZIN 1 (1) 0.5:3.5 (6) ŠK TRZIN PEKOS PUB    8.5/4

    2.5/4          Veskovič Džemal 0.5:0.5 Suhadolnik Jernej           1/1

    0.5/1              Sedlar Tomo   0:1   Leben Dušan                 2/4

    2.5/4            Simičak Metod   0:1   Abe Aljaž                 1.5/4

      3/3            Grašič Marjan   0:1   Levstek Matjaž            1.5/2

 

4.    3/0      ŠK KOMENDA POGI (2)   1:3   (5) ŠK TRZIN                7/3

      2/3             Perme Martin   1:0   Konvalinka Kostja         2.5/5

      0/0               Maček Inti   0:1   Mihelič Mitja             1.5/2

      1/3             Lapanje Ajda   0:1   Markič Vladimir           1.5/2

      0/1             Perme Stanko   0:1   Banko Franci                1/3

 

5.  8.5/4         ŠK LJUBLJANA (3)    -    (4) PROST                   0/0

 

Rezultati 5. kola

1.  7.5/4         ŠK LJUBLJANA (3)   1:3   (10) ŠK MENGEŠ - TRZIN 2   12/8

      2/3           Babič Miroslav   0:1   Marn Jan                  3.5/4

      2/2            Sfiligoj Anže   1:0   Mihelič Vesna               3/4

    2.5/4              Kodrič Aleš   0:1   Paternoster Janez           4/4

      0/2          Beganovič Ajdin   0:1   Halilovič Elma              1/1

 

2.    0/0                PROST (4)    -    (2) ŠK KOMENDA POGI         3/0

 

3.    5/2             ŠK TRZIN (5)   2:2   (1) ŠD MENGEŠ - TRZIN 1   8.5/4

      2/4        Konvalinka Kostja 0.5:0.5 Veskovič Džemal             2/3

      1/1            Mihelič Mitja 0.5:0.5 Simičak Metod               2/3

    0.5/2             Banko Franci 0.5:0.5 Skok Vladimir               1/1

      0/2            Filipič Dušan 0.5:0.5 Pavlič Gal                  0/0

 

4.  8.5/4   ŠK TRZIN PEKOS PUB (6)   0:3*  (9) KPŠRD KAREL JERAJ LJ    9/6

 

5.  7.5/3           ŠD VRHNIKA (7)   4:0   (8) ŠK MEDVODE              3/1

      2/2            Justin Matjaž   1:0   Herceg Boris                0/2

    1.5/3               Širaj Anej   1:0   Kadirič Ibrahim             0/2

      1/2               Širaj Svit   1:0   Krupenko Katja              1/1

      1/3               Širaj Vita   1:0   Krupenko Andrej             0/0

 

Rezultati 4. kola

1.  9.5/6  ŠK MENGEŠ - TRZIN 2(10) 2.5:1.5 (7) ŠD VRHNIKA              6/3

      0/0            Timagin Piotr   0:1   Justin Matjaž               1/1

      3/3                 Marn Jan 0.5:0.5 Širaj Anej                  1/2

      2/3            Mihelič Vesna   1:0   Širaj Svit                  1/1

      3/3        Paternoster Janez   1:0   Širaj Vita                  1/2

 

2.    1/0           ŠK MEDVODE (8)   2:2   (6) ŠK TRZIN PEKOS PUB    6.5/3

      0/2               Renko Jože   0:1   Jukan Nesib               1.5/2

      1/2          Cedilnik Branko   0:1   Leben Dušan                 1/3

      0/0           Krupenko Katja   1:0   Abe Aljaž                 1.5/3

      0/0              Miklič Tone   1:0 *                              0/0

 

3.  6.5/4 KPŠRD KAREL JERAJ LJ (9) 2.5:1.5 (5) ŠK TRZIN              3.5/2

      2/2              Kutin Dušan 0.5:0.5 Konvalinka Kostja         1.5/3

      1/2            Mlačnik Janez 0.5:0.5 Markič Vladimir             1/1

      1/1         Novakovič Novica 0.5:0.5 Banko Franci                0/1

      1/1            Čižman Gregor   1:0   Filipič Dušan               0/1

 

4.  8.5/4  ŠD MENGEŠ - TRZIN 1 (1)   0:0   (4) PROST                   0/0

 

5.  1.5/0      ŠK KOMENDA POGI (2) 1.5:2.5 (3) ŠK LJUBLJANA            5/2

      0/0              More Erlend   0:1   Babič Miroslav              1/2

      0/2            Cimperman Teo   0:1   Sfiligoj Anže               1/1

    1.5/2             Perme Martin 0.5:0.5 Kodrič Aleš                 2/3

      0/2             Lapanje Ajda   1:0   Beganovič Ajdin             0/1

 

Rezultati 3. kola

1.  1.5/0      ŠK KOMENDA POGI (2)   0:4   (10) ŠK MENGEŠ - TRZIN 2  5.5/4

      0/0              Perme Metod   0:1   Marn Jan                    2/2

      0/1             Lapanje Ajda   0:1   Mihelič Vesna               1/2

      0/0             Fujan Martin   0:1   Paternoster Janez           2/2

      0/0             Perme Stanko   0:1   Halilovič Elma              0/0

 

2.    5/2         ŠK LJUBLJANA (3)   0:4   (1) ŠD MENGEŠ - TRZIN 1   4.5/2

      1/1            Tanšek Branko   0:1   Veskovič Džemal             1/2

      2/2              Kodrič Aleš   0:1   Simičak Metod               1/2

      0/0      Abrahamsberg Dragic   0:1   Grašič Marjan               2/2

      0/1             Drčar Andraž   0:1   Skok Vladimir               0/0

 

3.    0/0                PROST (4)    -    (9) KPŠRD KAREL JERAJ LJ  6.5/4

 

4.  0.5/0             ŠK TRZIN (5)   3:1   (8) ŠK MEDVODE              0/0

    0.5/2        Konvalinka Kostja   1:0   Renko Jože                  0/1

      0/1      Miceli Dario Edgard   0:1   Cedilnik Branko             0/1

      0/0            Mihelič Mitja   1:0   Herceg Boris                0/1

      0/0          Markič Vladimir   1:0   Kadirič Ibrahim             0/1

 

5.  4.5/2   ŠK TRZIN PEKOS PUB (6)   2:2   (7) ŠD VRHNIKA              4/2

    0.5/1              Jukan Nesib   1:0   Širaj Anej                  1/1

      1/2              Leben Dušan   0:1   Novak Robert                1/1

    1.5/2                Abe Aljaž   0:1   Širaj Svit                  0/0

    0.5/1           Levstek Matjaž   1:0   Širaj Vita                  1/1

 

Rezultati 2. kola

1.  2.5/2 ŠK MENGEŠ - TRZIN 2 (10)   3:1   (6) ŠK TRZIN PEKOS PUB    3.5/2

      1/1                 Marn Jan   1:0   Leben Dušan                 1/1

    0.5/1            Mihelič Vesna 0.5:0.5 Abe Aljaž                   1/1

      1/1        Paternoster Janez   1:0   Marčetič Dušan              0/0

      0/0               Jerič Miha 0.5:0.5 Levstek Matjaž              0/0

 

2.    0/0           ŠD VRHNIKA (7)   4:0   (5) ŠK TRZIN              0.5/0

      0/0            Justin Matjaž   1:0   Konvalinka Kostja         0.5/1

      0/0               Širaj Anej   1:0   Kmetič Andrej               0/1

      0/0             Novak Robert   1:0   Banko Franci                0/0

      0/0               Širaj Vita   1:0 *                             0/0

 

3.    0/0           ŠK MEDVODE (8)    -    (4) PROST                   0/0

 

4.  3.5/2 KPŠRD KAREL JERAJ LJ (9)   3:1   (3) ŠK LJUBLJANA            4/2

      1/1              Kutin Dušan   1:0   Babič Miroslav              1/1

      1/1            Mlačnik Janez   0:1   Kodrič Aleš                 1/1

    0.5/1         Vertačnik Viktor   1:0   Drčar Andraž                0/0

      0/0            Čižman Gregor   1:0   Beganovič Ajdin             0/0

 

5.  1.5/0  ŠD MENGEŠ - TRZIN 1 (1)   3:1   (2) ŠK KOMENDA POGI       0.5/0

      0/1          Veskovič Džemal   1:0   Poglajen Franc              0/0

      0/1            Simičak Metod   1:0   Založnik Vesna              0/1

      1/1            Grašič Marjan   1:0   Cimperman Teo               0/1

      0/0            Hečimovič Edi   0:1   Perme Martin              0.5/1

 

Rezultati 1. kola

 1.    0/0  ŠD MENGEŠ - TRZIN 1 (1) 1.5:2.5 (10) ŠK MENGEŠ - TRZIN 2    0/0

       0/0          Veskovič Džemal   0:1   Marn Jan                    0/0

       0/0              Sedlar Tomo 0.5:0.5 Mihelič Vesna               0/0

       0/0            Simičak Metod   0:1   Paternoster Janez           0/0

       0/0            Grašič Marjan   1:0   Kovačič Bojan               0/0

 

 2.    0/0      ŠK KOMENDA POGI (2) 0.5:3.5 (9)  KPŠRD KAREL JERAJ LJ   0/0

       0/0           Založnik Vesna   0:1   Kutin Dušan                 0/0

       0/0            Cimperman Teo   0:1   Mlačnik Janez               0/0

       0/0             Perme Martin 0.5:0.5 Vertačnik Viktor            0/0

       0/0             Lapanje Ajda   0:1   Novakovič Novica            0/0

 

 3.    0/0         ŠK LJUBLJANA (3)   4:0   (8)  ŠK MEDVODE             0/0

       0/0           Babič Miroslav   1:0   Renko Jože                  0/0

       0/0            Sfiligoj Anže   1:0   Cedilnik Branko             0/0

       0/0            Tanšek Branko   1:0   Herceg Boris                0/0

       0/0              Kodrič Aleš   1:0   Kadirič Ibrahim             0/0

 

 4.    0/0                PROST (4)    -    (7)  ŠD VRHNIKA             0/0

 

 5.    0/0             ŠK TRZIN (5) 0.5:3.5 (6)  ŠK TRZIN PEKOS PUB     0/0

       0/0        Konvalinka Kostja 0.5:0.5 Jukan Nesib                 0/0

       0/0      Miceli Dario Edgard   0:1   Suhadolnik Jernej           0/0

       0/0            Kmetič Andrej   0:1   Leben Dušan                 0/0

       0/0            Filipič Dušan   0:1   Abe Aljaž                   0/0