76. LJUBLJANSKA LIGA 2024
Gostovanja, 18.1.2024 – 18.4.2024

                                 

P R A V I L N I K

 

 

1.  76. LJUBLJANSKO ŠAHOVSKO LIGO organizira Šahovski klub Komenda v tehnični izvedbi Športnega društva POGI.

2.  ekipo tvorijo štirje igralci in štirinajst rezerv

3.  igralci so razporejeni po presoji kapetana – pri tem se upošteva, da ima lahko igralec na višji deski 150 točk nižji FIDE z dne 1.1.2024

4.  Velja Moštveni pravilnik Šahovske zveze Slovenije. Za posamezno kolo se postava oblikuje glede na vrstni red osnovne postave. (Rezerva gre na zadnjo desko, ostali se premaknejo za eno mesto višje, upošteva se osnovna postava moštva).

5.  Postavo moštva je do srede 17.1.2024 do 12 ure možno dopolniti z upoštevanjem 3. točke Pravilnika.

6.  tempo igranja: 90 min + 30 sek/potezo do konca partije. Igra se na elektronske ure.

7.  igra se po švicarskem sistemu 9 kol, prvo kolo domače ekipe igrajo med seboj.

8.  nastopa 16 ekip.

9.  liga se igra z gostovanji

10.                igra se po pravilih Fide in Moštvenem pravilniku ŠZS.

11.                turnir se bo prijavil za FIDE rating.

12.                obvezno je zapisovanje partij vse do konca igranja.

13.                domačin je ekipa, katera ima na prvi deski bele figure.

14.                obveznosti domačina so sledeče:

·       dogovoriti se s kapetanom gostujoče ekipe o terminu in kraju igranja

·       zagotoviti ustrezni igralni prostor

·       zagotoviti šahovske rekvizite (deske, figure in elektronske ure)

·       zagotoviti formularje za zapisovanje partij

·       zagotoviti obrazec zapisnik dvoboja

·       zagotoviti minimalno pogostitev igralcev (sok)

·       po končani partiji po elektronski pošti ali po SMS-u ali naslednji dan zjutraj po telefonu sodniku sporoči rezultat dvoboja po deskah. V primeru reklamacije ali pritožbe pa obvestiti sodnika med ali po partiji.

·       naslednji dan po končanem dvoboju poslati originalni zapisnik dvoboja z vsemi originalnimi zapisniki partij sodniku po pošti. Zapisnik mora biti podpisan s strani obeh kapetanov. Zraven zapisnika je potrebno priložiti oba originalna formularja vseh partij.

15.                igralni dan je četrtek, kapetana se lahko dogovorita za drugi dan igranja, vendar morajo v tekočem tednu do nedelje do 20 ure biti vse partije tekočega kola končane in rezultati (po e-pošti) poslani na naslov ŠK Komenda. Posamezne dvoboje ni mogoče prestavljati na kasnejši termin, lahko pa se posamezni dvoboji odigrajo prej.

16.                Pričetek rednega kola je v četrtek ob 18 uri, kapetana se lahko dogovorita tudi za drugi termin med 17 in 18 uro in o tem obvestita sodnika.

17.                Ekipa Zelenci LPP prične dvoboje ob 17 uri – zaradi jutranjega dela nekaterih igralcev, v kolikor igrajo samo upokojenci, se igra dvoboj ob 18 uri. Kapetan ekipe Zelenci LPP obvesti nasprotno ekipo  v tekočem tednu kola do torka do 20 ure, ob kateri uri se igra dvoboj.

18.                zaradi zimskega časa, predlagam, da spremljate vremenske napovedi in v primeru hudega sneženja ali napovedane poledice, se že v torek ali v sredo zvečer kapetana ekip dogovorita za prestavitev kola na soboto ali nedeljo. Nedopustno je prestavljanje dvoboja par ure pred pričetkom kola.

19.                prva nemogoča poteza ne izgubi, se popravi in nasprotniku se doda 2 minuti. Druga nemogoča poteza izgubi. Kapetan oz. vodji ekip zagotovita izpolnjevanje pravilne reklamacije nemogoče poteze.

20.                igralni termini so:

·       1. kolo četrtek  18.1.2024

·       2. kolo četrtek 25.1.2024

·       3. kolo četrtek 15.2.2024

·       4. kolo četrtek   7.3.2024

·       5. kolo četrtek 14.3.2024

·       6. kolo četrtek  21.3.2024

·       7. kolo četrtek  4.4.2024

·       8. kolo četrtek 11.4.2024

·       9. kolo četrtek 18.4.2024

21.                v času HIT opna, Prešernovega dne, zimskih počitnic, državnega prvenstva mladih ter velikonočnih praznikov, ni rednega kola

22.                Kapetan mora vsaj do torka (oziroma dva dni pred predvidenim dvobojem, v kolikor to ni četrtek) do 18 ure sporočiti eventuelne spremembe igranja (termine, ure, kraja, ipd) kapetanu nasprotne ekipe in se dogovoriti o spremembi in o tem obvestite vodjo tekmovanja.

23.                kriteriji za boljšo uvrtitev so večje število osnovnih točk. Če so te enake pa: meč točke, medsebojni izidi (4, 3, 2, 1), Sonenborn po osnovnih točkah, žreb. V primeru, da so pri delitvi mest vsi kriteriji enaki, se za naslov prvaka ali izpad igra naknadni dvoboj (troboj,...).

24.                Privzeti čas zamude je 30 minut

25.                prijavnina znaša 100 € za prvo moštvo, za ostala moštva 70 €. Prijavnino je potrebno plačati po prejetju računa do 1. kola oziroma do 18.1.2024.

26.                Nagrade.

·       prva tri moštva prejmejo pokale ostala priznanja

·       člani prvih treh moštev prejmejo medalje.

·       najboljši posamezniki na prvih štirih deskah ter najboljša rezerva prejmejo medalje

27.                ligo vodi in koordinira Franc Poglajen, državni šahovski sodnik.

28.                rezultate dvobojev je potrebno sporočiti po elektronski pošti: Franc.Poglajen@pogi.si ali telefonično na telefonsko številko: 041-325-685 najbolje po SMS-u vsak igralni dan do 23 ure zvečer ali takoj zjutraj po e-pošti, da se lahko dopodlen sestavijo pari.

29.                zapisnik dvoboja s partijami je potrebno poslati na naslov: ŠK Komenda, Glavarjeva cesta 55a, 1218 Komenda, naslednji dan po končanem dvoboju.

30.                v posameznem dvoboju je dolžnost kapetanov oz. vodij ekip posameznega dvoboja, da zagotovijo športno in pošteno igro, zagotovijo spoštovanje šahovskih pravil. V kolikor pride do kakšnih problemov, rešujejo eventuelne sprotne pripombe igralcev, reševanje nemogočih potez ter, da zagotovijo sprotno in pravilno pisanje potez. Na samem dvoboju zagotavljata izvajanje pravil šaha, rešujeta problem nemogočih potez in sporov; odločata o reklamaciji remijev, zvonenju telefonov, ipd. V primeru napačne odločitve kapetanov oz. vodij, se lahko prizadeti pisno pritožijo glavnemu sodniku. Pisno pritožbo, s kavcijo 50 €, na odločitev kapetanov oz. vodij ekip v posameznem dvoboju lahko predloži prizadeti igralec oziroma ekipa glavnemu sodniku takoj po končanem kolu. Sodnik mora o zadevi odločati takoj po prejemu vsega gradiva.

31.                Ekipa, katera ne pošlje originalnega zapisnika dvoboja in vseh osem originalnih zapisnikov partij organizatorju in zato nima utemeljenega razloga, plača organizatorju denarno kazen 50 € do naslednjega kola. V kolikor kazni ne plača, se ekipa črta iz nadaljnega tekmovanja. Rezultat na posamezni deski, za katero ni originalnega zapisnika partije se kontumacira in je rezultat dvoboja na dotični deski 0:0*.

32.                Ekipa, katera ne nastopi na posameznem dvoboju in zato nima utemeljenega razloga, plača organizatorju denarno kazen 100 € do naslednjega kola. V kolikor kazni ne plača, se ekipa črta iz nadaljnega tekmovanja.

33.                V kolikor ekipa v posameznem dvoboju nima zadostnega števila igralcev, ostaja vedno prosta zadnja deska. Ekipa ne sme prijaviti igralca za dvoboj, za katerega se ve, da ne bo prišel na dvoboj ali se naknadno izkaže, da ni prišel na dvoboj. V kolikor se ekipa ne drži tega je prva kazen opomin, v kolikor se to še enkrat ponovi se ekipo črta iz lige.

34.                Ekipa, katera nima dveh igralcev v posameznem dvoboju ali v posameznem dvoboju izgubi dve partiji s kontumacem, izgubi tudi dvoboj s konzumacom. O izključitvi ekipe iz nadaljnega tekmovanja odloča vodja tekmovanja.

35.                Pisno pritožbo, s kavcijo 100 €, na sodnikovo odločitev lahko predloži prizadeti igralec oziroma ekipa turnirskemu odboru takoj po končni odločitvi. Turnirski odbor mora o zadevi odločati do naslednjega kola.

36.                Turnirski odbor tvorijo kapetani naslednjih ekip: ŠD Vrhnika, ŠD Domžale, ŠK Trzin Buscotrade, ŠD Mengeš - Trzin, ŠK Dol pri Ljubljani. Sklep turnirskega odbora je dokončen.

37.                Mobiteli morajo v času poteka dvoboja biti izklopljeni iz omrežja. Elektronske ure igralci ne smejo imeti pri sebi. Najbolje je, da se jih pusti v avtu. V kolikor to ni možno, naj se odložijo (izklopljeni) na vidno določeno mesto v igralni dvorani. V kolikor bo zazvonil telefon ali bo igralce pogledal na telefon ali elektronsko uro, igralec izgubi partijo, gledalca pa se odstrani iz igralne dvorane.

38.                Tekmovanje bo izpeljano skladno z uradnimi navodili ter priporočili NIJZ in ŠZS za varno izvedbo šahovskih dejavnosti

39.                S prijavo na tekmovanje se igralec - igralka strinja z uporabo osebnih podatkov v namen objave seznama prijavljenih, obračun ratinga FIDE in objavo rezultatov tekmovanja, kjer bodo navedeni ime, priimek, letnica rojstva, rating in uvrstitev na tekmovanju. Prav tako soglaša z uporabo naštetih podatkov za objavo le teh na portalu ŠZS pod ID kartico igralca/ke in na spletni strani ŠK Komenda.

 

Komenda; 11. 1. 2024