VSEM MOŠTVOM LJUBLJANSKE LIGE 2015

ter

NOVO POVABLJENIH MOŠTVOM

 

Komenda: 14. december 2018

 

RAZPIS

71. LJUBLJANSKA ŠAHOVSKA LIGA ZA LETO 2018

 

Šahovski klub Komenda razpisuje šahovsko tekmovanje 71. ljubljanskO šahovskO ligO za leto 2018  - SUPER LIGA, I.  in II. liga.

 

Pogoji igranja:

1.  Ligo organizira Šahovski klub Komenda v tehnični izvedbi podjetja POGI d.o.o.

2.  Liga je razdeljena na SUPER LIGO, I. ligo.

3.  v SUPER LIGI. nastopa prvih devet ekip iz Super lige 2017 ter prvo uvrščena ekipa iz I. lige 2017. Skupaj nastopa 10 ekip in sicer: ŠD Vrhnika, ŠK Ig, Mentor, ŠK Komenda Popotnik, Klinični center, ŠD Kočevje, ŠK Trzin Buscotrade, ŠD Domžale, ŠD Loka pri Mengšu in ŠS Bor Dob. V kolikor katera od ekip ne nastopi, jo zamenja drugo uvrščena ekipa iz I. lige 2017.

4.  v I. ligi nastopajo drugo  do dvanajsto uvrščene ekipe iz I. lige 2017, zadnja ekipa iz Super lige 2017  ter novo prijavljene ekipe in sicer: ŠK Višnja gora – Stična, Gimnazija Kranj, ŠK Trzin Buscotrade, Klinični center, KPŠRD Karel Jeraj, ŠK Medvode Vittori swimwear, ŠK Komenda Pogi, Dom-in Agencija za nepremičnine, Zelenci LPP, ŠD Vrhnika, ŠKD Energetika TE-TOL Ljubljana, ŠD Mengeš - Trzin ter vse novo prijavljene ekipe.

5.  ekipo tvorijo štirje igralci in štirinajst rezerv

6.  Igralci morajo imeti tekmovalno licenco Šahovske zveze Slovenije. V kolikor igralec nima tekmovalne licence, organizator dodatno ekipi zaračuna 5 € za vsakega igralca, ki nima tekmovalne licence.

7.  igralci so razporejeni po presoji kapetana – pri tem se upošteva, da ima lahko igralec na višji deski 100 točk nižji FIDE.

8.  v ekipi lahko nastopijo: člani, članice, veterani, mladinci, šolarji, ipd.

9.  ekipe so klubske, prijateljske ali kako drugače formirane

10.                tempo igranja:

1. Super liga: 90 min + 30 sek/potezo do konca partije

2. I. liga: 90 min + 30 sek/potezo do konca partije

11.                sistem igranja:

1.  Super liga: igra po bergerjevem sistemu, 9 kol, vrstni red v tabeli se žreba, s pred pogojem, da domače ekipe igrajo med seboj v I. kolu.

2.  I. liga:  igra se po švicarskem sistemu, 9 kol, dirigirana varianta. V I. kolu ekipe istega kluba igrajo medseboj.

12.                igra se po pravilih Fide in moštvenem pravilniku ŠZS,

13.                lige se bodo prijavile za FIDE rating in SLO rating

14.                obvezno je zapisovanje partij do konca, originalne zapisnike partij se pošilja sodniku

15.                liga se igra z gostovanji

16.                domačin je ekipa, ki ima na prvi deski bele figure

17.                igralni dan je četrtek, pričetek kola je predvidoma ob 18 uri, kapetana se lahko dogovorita tudi za drug termin med 17 in 18 uro.

18.                igralni termini so:

·       1. kolo četrtek  11.1.2018

·       2. kolo četrtek 18.1.2018

·       3. kolo četrtek 25.1.2018

·       4. kolo četrtek  15.2.2018

·       5. kolo četrtek 8.3.2018

·       6. kolo četrtek  15.3.2018

·       7. kolo četrtek  22.3.2018

·       8. kolo četrtek 29.3.2018

·       9. kolo četrtek 5.4.2018

19.                v času zimskih počitnic, državnega prvenstva mladih, mendarodnega turnirja HIT open, ni rednega kola.

20.                kapetani se lahko dogovorijo za drugačno uro igranja ali dan igranja. Dvoboj mora biti odigran najkasneje v nedeljo – tri dni po predvidenem igralnem terminu - v tednu rednega kola. Za izjeme (KPŠRD Karel Jeraj, ŠD Kočevje, ŠK Komenda Suma, itd) se bomo dogovorili na usklajevalnem sestanku.

21.                Usklajevalni sestanek bo v petek 5. januarja 2018 v prostorih Šahovskega kluba Komenda, Glavarjeva cesta 104, s pričetkom ob 18 uri. Na sestanku bodo razdeljeni formularji, definiral se bo pravilnik, določilli bomo turnirske odbore in pare 1. kola, ipd.

22.                Kriteriji za uvrstitev so: šahovske točke, meč točke, medsebojni izidi, itd.

23.                Nagrade.

·       prva tri moštva prejmejo pokale in medalje,

·       najboljši posamezniki na prvih štirih deskah ter najboljša rezerva prejmejo medalje

24.                prijavnina znaša 100 za prvo moštvo, za ostala moštva 70 . Prijavnino je potrebno plačati do I. kola. Prijavnino nakažite na poslovni račun podjetja POGI d.o.o., Glavarjeva cesta 55a, 1218 Komenda: 0231 2025 7185 227 pri NLB Podružnica Domžale, Kamnik in Zasavje ali pošljite po pošti na spodaj navedeni naslov ali plačate osebno pri sodniku tekmovanja predhodno ali na usklajevalnem sestanku.

25.                ligo vodi in koordinira Franc Poglajen, državni šahovski sodnik.

26.                prijave z navedbo igralcev (vsaj prve štiri deske) je potrebno poslati na spodaj navedeni naslov do petka 29. decembra 2017. Do 4. januarja 2018 je potrebno poslati popolno postavo oziroma prinesti na usklajevalni sestanek.

27.                vse, kar ni zajeto v razpisu, bo navedeno v turnirskem pravilniku

28.                Zaključni turnir lige bo predvidoma v četrtek  12. aprila 2018.

 

 

VABLJENI, DA SE TEKMOVANJA UDELEŽITE V ČIM VEČJEM ŠTEVILU!!

 

 

Šahovski pozdrav!                                                                                                            

                                                                                                                                             

Šahovski klub Komenda

Franc Poglajen

Kontakna oseba:

Poglajen Franc

GSM.: 041-325-685

Tel.: 01/8341-059 ali 01/8341-241