19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 – I. LIGA

Gostovanja, 13.9.2018 - 15.11.2018

 

Spisek ekip:

1.

ŠD DOMŽALE TAJFUN

2061

2110

1.

Plaskan Jure

MK

2224

2285

2.

Orehek Špela

WFM

2057

2060

3.

Grošelj Petra

WFM

1963

2032

4.

Turek Lan Timotej

I

2000

2062

5.

Olenik Čampa Rudi

II

1768

1964

6.

Borštar Dušan

I

1723

1946

7.

Hiti Erik

III

1452

1879

8.

Grošelj Kaja

III

1456

1784

9.

Grošelj Jerneja

IV

1133

1610

10.

Klander Aleš

II

1694

11.

Hiti Tim

BK

1696

12.

Kosanovič Aleksander

BK

1689

2.

ŠD MENGEŠ - TRZIN 2

1984

2133

1.

Timagin Piotr

FM

2321

2417

2.

Ocepek Marjan ml.

MK

2000

1998

3.

Paternoster Janez

II

1872

1984

4.

Mihelič Vesna

WI

1741

2133

5.

Ocepek Marjan

II

1609

1757

6.

Hribar Franc

II

1409

1689

7.

Bojko Filip

III

1501

1857

8.

Posavec Zvone

III

1353

1579

9.

Opara Matej

BK

1399

1565

10.

Ocepek Jan

III

1247

1701

11.

Tisaj Igor

III

1294

1622

12.

Halilovič Elma

BK

1229

1824

13.

Timagina Sofia

BK

1525

14.

Koželj Janez

II

1792

15.

Skok Vladimir

II

1850

16.

Tisaj Tilen

II

1916

3.

DU KAMNIK

1882

1861

1.

Karnar Marjan

MK

2232

2160

2.

Semeja Mirko

II

1811

1838

3.

Košir Pavla

WM

1817

1714

4.

Kocijančič Igor

BK

1670

1731

5.

Verbole Matjaž

III

1628

1739

6.

Erazem Franc

III

1521

1765

7.

Ajtnik Marjan

III

1825

8.

Ogrinec Marjan

II

1658

4.

ŠD MENGEŠ - TRZIN 1

1804

1859

1.

Veskovič Džemal

I

1843

1902

2.

Sedlar Tomo

II

1836

1874

3.

Simičak Metod

II

1754

1889

4.

Lanišek Cveto

II

1785

1771

5.

Grašič Marjan

II

1746

1695

6.

Hafner Branko

III

1491

1550

7.

Štruklec Jakob Vid

III

1345

1812

8.

Grad Danijel

IV

1204

1593

9.

Hečimovič Edi

III

1668

10.

Berisha Enver

BK

1561

11.

Lajovic Maks

IV

1576

12.

Pavlič Gal

BK

1500

13.

Štruklec Gorazd

III

1600

14.

Štruklec Vinko

BK

1500

15.

Matičič Benjamin

IV

1632

5.

ŠD VRHNIKA

1882

1993

1.

Praznik Anton

FM

2133

2223

2.

Širaj Anej

I

1905

2170

3.

Marinšek Denis

I

1874

1943

4.

Glavač Klavdij

II

1614

1637

5.

Širaj Svit

II

1682

1940

6.

Redek Leon

BK

1561

1556

7.

Širaj Vita

WI

1435

1803

8.

Širaj Andrej

IV

1374

1615

9.

Vodnik Val

II

1056

1849

10.

Selan Krištof

BK

1678

11.

Stanar Luka

BK

1672

12.

Drašler Matej

BK

1666

13.

Širaj Brin

BK

1522

6.

KPŠRD KAREL JERAJ LJUBLJANA

1756

1863

1.

Kutin Dušan

I

1893

1908

2.

Mlačnik Janez

MK

1791

1947

3.

Delost Joško

II

1724

1788

4.

Vertačnik Viktor

II

1617

1809

5.

Novakovič Novica

II

1686

1754

6.

Čižman Gregor

II

1585

1657

7.

Kočevar Leopold

I

1563

1775

8.

Ulaga Karel

II

1425

1645

9.

Kanc Ignacij

II

1391

1678

7.

ŠS BOR DOB

1754

1767

1.

Hribar Viktor

MK

1819

1846

2.

Sedej Brane

II

1766

1705

3.

Marinček Bojan

II

1739

1797

4.

Kremzer Zdravko

II

1693

1721

5.

Novak Manfred

III

1719

1677

6.

Kovačič Andrej

III

1668

1595

7.

Blažinčič Ivan

II

1579

1847

8.

Brvar Zoran

II

1423

1607

9.

Milanovič Jure

III

1486

1610

8.

ŠK TRZIN PEKOS PUB

1693

1814

1.

Jančigaj Sašo Valenti

II

1652

1915

2.

Konvalinka Kostja

II

1723

1817

3.

Mihelič Bojan

III

1700

1690

4.

Mihelič Mitja

II

1696

1834

5.

Markič Vladimir

II

1667

1822

6.

Mlakar Slavko

II

1707

1787

7.

Jukan Damir

II

1494

1767

8.

Banko Franci

III

1388

1555

9.

Levstek Matjaž

IV

1552

10.

Filipič Dušan

BK

1460

9.

ŠK LJUBLJANA

1664

1732

1.

Sivčevič Nusret

I

1748

1885

2.

Babič Miroslav

IV

1650

1790

3.

Tanšek Branko

BK

1600

1611

4.

Sfiligoj Anže

BK

1660

1642

5.

Kodrič Aleš

BK

1570

6.

Golubič Goran

IV

1525

7.

Beganovič Ajdin

BK

1438

8.

Abrahamsberg Dragica

WII

1700

10.

ŠK MEDVODE

1600

1783

1.

Porenta Matija

IV

1726

1856

2.

Arčon Roman

III

1612

1788

3.

Luštaku Fadil

BK

1599

1710

4.

Renko Jože

IV

1463

1778

5.

Pergovnik Rudi

BK

1473

1754

6.

Herceg Boris

BK

1474

1557

7.

Krupenko Katja

BK

1195

1710

8.

Hodžič Jasmin

IV

1061

1538

9.

Grabljevec Stane

II

1817

10.

Cedilnik Branko

BK

1515

11.

Malenšek Luka

BK

1500

12.

Konjar Franc

BK

1620

13.

Miklič Tone

BK

1535

14.

Krupenko Andrej

BK

1500

11.

ŠK KOMENDA POGI

1656

1762

1.

Poglajen Franc

MK

1765

1894

2.

Trpin Alenka

WI

1724

1735

3.

More Erlend

II

1579

1680

4.

Založnik Vesna

WI

1556

1738

5.

Cimperman Teo

II

1293

1834

6.

Perme Metod

BK

1304

1478

7.

Žličar Jure

II

1232

1867

8.

Založnik S. Gal

IV

1304

1812

9.

Perme Martin

II

1201

1894

10.

Maček Inti

III

1123

1753

11.

Lapanje Ajda

BK

1155

1527

12.

Dokić Pavle

III

1068

1838

13.

Perme Stanko

IV

1602

14.

Fujan Martin

BK

1500