19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 – SUPER LIGA

Gostovanja, 13.9.2018 - 25.10.2018

 

P R A V I L N I K

1.   Liga nadaljuje tradicijo DOMŽALSKO-KAMNIŠKE LIGE in OSREDNJE SLOVENSKE LIGE.

2.   Organizator je ŠK Komenda, tehnični izvajalec je podjetje POGI d.o.o.

3.   Liga je razdeljena na Super ligo in I. ligo

4.   Skupaj nastopa 8 ekip in sicer v naslednjem vrstnem redu po žrebu: ŠK Ig, ŠS Bor Dob, ŠK Trzin Buscotrade 1, Klinični center, ŠK Komenda Popotnik, ŠK Trzin Buscotrade 2, ŠD Vrhnika, ŠK Višnja gora – Stična.

5.   ekipo tvorijo štirje igralci in štirinajst rezerv

6.   igralci so razporejeni po presoji kapetana – pri tem se upošteva, da ima lahko igralec na višji deski 100 točk nižji FIDE.  (Rezerva gre na zadnjo desko, ostali se pomaknejo za eno mesto višje, upošteva se osnovna postava moštva).

7.   v ekipi lahko nastopijo: člani, članice, veterani, mladinci, šolarji, ipd.

8.   dopolnitev liste igralcev je možno do srede 12. 9. 2018 do 12 ure, da se lahko spremembe pravočasno objavijo na spletni strani in preverijo licence.

9.   ekipe so klubske, prijateljske, ali kako drugače formirane

10. tempo igranja: 90 minut + 30 sekund za potezo

11.          sistem igranja: igra po bergerjevem sistemu, vrstni red v tabeli se žreba, s pogojem, da domače ekipe igrajo med seboj v I. kolu.

12. igra se po bergerjevem sistemu 7 kol,

13. igra se po pravilih Fide in moštvenem pravilniku ŠZS

14. privzeti čas zamude za igralca (ne ekipe) je 30 minut

15. turnir se bo prijavil za ratingiranje za FIDE rating za normalni šah in slovenski rating

16. obvezno je zapisovanje partij, zapisnik partije se pošlje sodniku (lahko po elektronski pošti, stem, da mora domačin hraniti zapisnik do konca tekmovanja), vse partije bodo navedene na klubski spletni strani

17. zapisnik partije je last organizatorja tekmovanja

18. uporabljajo se elektronske ure. (Ure DGT 2000 – rdeče, se nastavijo na program 23 in na vsako stran ure se nastavi najprej čas: 1 ura 30 minut 0 sekund ter nato na obe strani 0 minut in 30 sekund; ure DGT 2010 ali Merex se nastavijo na program 19 in potrditev)

19. domačin je ekipa, katera ima na prvi deski bele figure

20. obveznosti domačina so sledeče:

·        dogovoriti se s kapetanom gostujoče ekipe o terminu in kraju igranja

·        zagotoviti ustrezni igralni prostor

·        zagotoviti šahovske rekvizite (deske, figure in elektronske ure)

·        zagotoviti formularje za zapisovanje partij

·        zagotoviti obrazec zapisnik dvoboja

·        po končani partiji telefonično sodniku sporočiti rezultat dvoboja po deskah

·        naslednji dan po končanem dvoboju pošlje originalni zapisnik sodniku in vseh osem originalnih zapisnikov partij podpisanih od obeh igralcev. Zapisnik dvoboja mora biti podpisan s strani obeh kapetanov.

21. Dolžnost domačina je, da do dogovorjenega pričetka dvoboja pripravi igralni prostor (vključuje: odprtje prostora, postavitev figur, natavitev ur in postavitev formularjev). V kolikor to domačin ne zagotovi pravočasno, se čas zamude, to je od dogovorjene ure do dejanskega pričetka odšteje vsem igralcem domačega moštva. (Pojasnitev: dvoboj se prične z 10 minutno zamudo zaradi nepripravljenega prostora, potem imajo vsi domači igralci na uri za 10 minut manj časa).

22. V kolikor igralni prostor ni zagotovljen v času 30 minut oziroma domačinov v tem času ni, domača ekipa izgubi dvoboj s kontumacom in dobi opomin. V kolikor se to dogodi drugič je ekipa črtana iz nadaljnega tekmovanja.

23. dolžnosti kapetanov je, da zahtevajo od svojih igralcev, da pišejo partije (čitljivo) in da po končani partiji oddajo original kapetanu domače ekipe.

24. v kolikor domačin ne more zagotoviti zadostnega števila elektronskih ur, kapetan domače ekipe prosi kapetana gostujoče ekipe, da prinesejo ure s seboj. V kolikor tudi to ni možno, si je možno za posamezni dvoboj izposoditi ure pri sodniku tekmovanja.

25. v posameznem dvoboju je dolžnost kapetanov oz. vodij ekip posameznega dvoboja, da zagotovijo športno in pošteno igro, zagotovijo spoštovanje šahovskih pravil in rešujejo eventuelne sprotne pripombe igralcev in nemogoče poteze ter, da zagotovijo sprotno in pravilno pisanje potez.

26. v kolikor igralec po končani partiji ne odda originalnega zapisnika partije, izgubi partijo s kontumacom in se njegova partija ne upošteva, ekipo pa se kaznuje z denarno kaznijo 50 €, katero mora plačati organizatorju do naslednjega kola, v kolikor ekipa ne plača kazni, se jo črta iz nadaljnega tekmovanja. V kolikor se pri istem igralcu to dogodi dvakrat v toku lige, se igralca črta iz nadaljnega tekmovanja in se poda prijava na Disciplinsko komisijo pri ŠZS.

27. igralni dan je četrtek, kapetana se lahko dogovorita za drugi dan igranja vendar morajo v tekočem tednu do nedelje do 19 ure biti vse partije tekočega kola končane in rezultati (vsaj telefonsko ali po e-pošti) poslani na naslov vodje tekmovanja. O spremembi termina igranja se lahko kapetana dogovorita le do torka do 20 ure v tednu tekočega kola in o tem obvestita sodnika.

28. preložitev dvoboja na kasnejši termin ni možna

29. pričetek kola je ob 18 uri, kapetana se lahko dogovorita tudi za drugi termin pričetka igranja.

30. nemogoča poteza se popravi, v primeru, da igralec reklamira nemogočo potezo, kapetana igralcu dodata 2 minuti časa, nasprotnik pa mora izvesti pravilno potezo. Druga nemogoča poteza, igralec izgubi partijo.

31. liga se igra z gostovanji

32. igralni termini so:

·        I. kolo                13. september 2018

·        II. kolo               20. september 2018

·        III. kolo              27. september 2018

·        IV. kolo                     4. oktober 2018

·        V. kolo                    11. oktober 2018

·        VI. kolo                   18. oktober 2018

·        VII. kolo                  25. oktober 2018

33. kriteriji za boljšo uvrtitev so večje število osnovnih točk. Če so te enake pa: meč točke, medsebojni izidi po pokalnem sistemu, Sonenborn po osnovnih točkah, žreb.

34. Reklamacija remija: Igralec, ki reklamira remi (50 potez, večni šah, trikrat ponovljena pozicija, ipd) ustavi uro in pokliče oba kapetana ekip oz. vodje ekip (ta dva, v primeru, da še igrata, ustavita uro za čas presoje) in odločita, ali  je reklamacija upravičena v skladu s pravili šaha.

35. ekipa, katera ne more dobiti dovolj igralcev za posamezno kolo oz. se dvoboja ne udeleži mora vsaj dva dni pred pričetkom dvoboja obvestiti kapetana nasprotne ekipe in glavnega sodnika. Ekipa izgubi dvoboj s kontumacom in je izključena iz lige ter naslednje leto lahko nastopa v najnižji ligi, organizatorju pa mora plačati kazen 100€ do naslednjega kola.

36. Ekipa lahko prične dvoboj, če je prisoten vsaj en igralec.

37. Ekipa, katera ne nastopi na posameznem dvoboju in zato nima utemeljenega razloga (prometna nesreča, nenadna bolezen večine igralcev, ipd), plača organizatorju denarno kazen 100 € do naslednjega kola in ekipa se črta iz nadaljnega tekmovanja.

38. V kolikor ekipa v posameznem dvoboju nima zadostnega števila igralcev, ostaja vedno prosta zadnja deska. Če nima dveh igralcev, ekipa izgubi dvoboj s kontumacom in je črtana iz nadaljenga tekmovanja ter mora organizatorju plačati kazen 100€ do naslednjega kola. Ekipa ne sme prijaviti igralca za dvoboj, za katerega ve, da ne bo prišel na dvoboj ali se naknadno izkaže, da ni prišel na dvoboj. V kolikor se ekipa ne drži tega je kazen 50 in se plača organizatorju do naslednjega kola.

39. Pisno pritožbo na odločitev kapetanov oziroma vodij ekip posameznih dvobojev je potrebno poslati glavnemu sodniku v roku dveh dni po odigranju dvoboja s kavcijo 50€, ki se v primeru ugodno rešene pritožbe vrne. Na odločitev sodnika, se lahko prizadeti pritoži turnirskemu odboru s kavcijo 50 €, ki se v primeru ugodno rešene pritožbe vrne.

40. Prijavnino je dolžna ekipa plačati do 1. kola

41. Nagrade.

·        prva tri moštva prejmejo pokale

·        najboljši posamezniki na prvih štirih deskah in najboljša rezerva prejmejo medalje

42. Iz lige ne izpade nobena ekipa. Zmagovalna in drugo uvrščena ekipa iz I. lige 2018 v naslednjem letu igrata v Super ligi.

43. ligo vodi, koordinira in je glavni sodnik Franc Poglajen, državni šahovski sodnik.

44. rezultate dvobojev je potrebno po končanem dvoboju poslati po elektronski pošti: Franc.Poglajen@pogi.si

45. zapisnik dvoboja  z vsemi partijami je potrebno poslati na naslov: ŠK Komenda, Glavarjeva cesta 55a, 1218 Komenda, naslednji dan, po končanem dvoboju.

46. Turnirski odbor za obe ligi tvorijo kapetani naslednjih ekip: ŠD Vrhnika, ŠK Ig, ŠK Komenda Popotnik, ŠS Bor Dob in ŠK Trzin Buscotrade. Sklep turnirskega odbora je dokončen.

47. V času poteka dvoboja (kola) igralci elektronske naprave (mobitele in računalnike) ne smejo imeti pri sebi (pustiti jih morajo v avtu). Pred in med partijo je prepovedano uživanje alkoholnih pijač. V igralni dvorani se med potekom dvoboja ni dovoljeno pogovarjati.

48. Zaključni turnir lige bo predvidoma v četrtek 23. novembra 2017.

 

 Komenda; 6. 9. 2018

 

                                                                                                  Sodnik in vodja tekmovanja

                                                                                                           Franc Poglajen