19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 – SUPER LIGA

Gostovanja, 13.9.2018 - 25.10.2018

 

Rezultati 7. kola

1.  9.5/5      KLINIČNI CENTER (4) 1.5:2.5 (8) ŠK VIŠNJA GORA - STI  7.5/3

      4/5         Trussevich Simon 0.5:0.5 Krumpak Hinko             1.5/5

    1.5/4             Jeršič Aleks   0:1   Butala Marjan               2/5

      2/5            Topolovec Vid 0.5:0.5 Ješe Janez                1.5/3

      0/0       Šelih Mario Carlos 0.5:0.5 Perovšek Milan              0/0

 

2.   11/8  ŠK KOMENDA POPOTNIK (5)   3:1   (3) ŠK TRZIN BUSCOTRADE   9.5/4

      1/2               Gantar Jan   1:0   Rojs Igor                   2/2

    2.5/3           Lučovnik Tilen   1:0   Rijavec Stane             0.5/1

      0/0             Vidmar Klara 0.5:0.5 Borštnik Aleš               0/1

      4/5             Zidar Jernej 0.5:0.5 Bajec Borut                 1/3

 

3.    7/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE  (6) 0.5:3.5 (2) ŠS BOR DOB            15/10

      0/3              Jukan Nesib   0:1   Jeran Boštjan             3.5/5

    2.5/4           Krupenko Peter   0:1   Perič Bernard               3/3

      2/4              Leben Dušan 0.5:0.5 Skok Jože                   3/4

      0/0                Abe Aljaž   0:1 * Skok Boris                  4/5

 

4.    0/0                Prost (7)    -    (1) ŠK IG                 8.5/2

 

Rezultati 6. kola

1.  7.5/3 ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA(8)    -    (7)  Prost                  0/0

 

2.  8.5/2                ŠK IG (1) 2.5:1.5 (6) ŠK TRZIN BUSCOTRADE     7/2

    3.5/5               Jelen Igor   1:0   Jukan Nesib                 0/2

    2.5/5               Jelen Miha 0.5:0.5 Krupenko Peter            2.5/4

    0.5/3               Jelen Luka   0:1   Leben Dušan                 2/4

    0.5/4               Jelen Anja   1:0 *                             0/0

 

3. 11.5/8           ŠS BOR DOB (2) 3.5:0.5 (5) ŠK KOMENDA POPOTNIK  10.5/8

    2.5/4            Jeran Boštjan   1:0   Debevec Blaž              0.5/2

      2/2            Perič Bernard   1:0   Juhant Igor                 2/2

      2/3                Skok Jože   1:0   Mazzini Katarina            1/2

    3.5/4               Skok Boris 0.5:0.5 Zidar Jernej              3.5/4

 

4.  7.5/3 ŠK TRZIN BUSCOTRADE  (3)   2:2   (4) KLINIČNI CENTER       7.5/4

    1.5/2                 Lah Emil   0:1   Trussevich Simon            3/4

      1/1                Rojs Igor   1:0   Žmavc Mark                  1/1

      1/2              Bajec Borut   0:1   Jeršič Aleks              0.5/3

      1/2             Banfi Gregor   1:0   Topolovec Vid               2/4

 

Rezultati 5. kola

1.  5.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE  (3)   2:2   (8) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA 5.5/2

    0.5/1             Coklin Marko 0.5:0.5 Krumpak Hinko               1/4

      1/1                 Lah Emil 0.5:0.5 Butala Marjan             1.5/4

    0.5/3             Borišek Anže   1:0   Ješe Janez                1.5/2

      0/0           Marčetič Dušan   0:1   Štimec Blaž                 0/0

 

2.  6.5/4      KLINIČNI CENTER (4)   1:3   (2) ŠS BOR DOB            8.5/6

      3/3         Trussevich Simon   0:1   Jeran Boštjan             1.5/4

    0.5/2             Jeršič Aleks   0:1   Skok Jože                   1/3

      1/2            Hribar Andrej   0:1   Skok Boris                2.5/4

      1/3            Topolovec Vid   1:0   Majcen Zoran                0/0

 

3.    8/6  ŠK KOMENDA POPOTNIK (5) 2.5:1.5 (1) ŠK IG                   7/2

      0/1             Debevec Blaž 0.5:0.5 Jelen Igor                  3/4

    0.5/1               Gantar Jan 0.5:0.5 Jelen Miha                  2/4

      1/1              Juhant Igor   1:0   Jelen Luka                0.5/2

      3/3             Zidar Jernej 0.5:0.5 Jelen Anja                  0/3

 

4.    7/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE  (6)    -    (7)  Prost                  0/0

 

 

Rezultati 4. kola

1.    3/0 ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA(8) 2.5:1.5 (6) ŠK TRZIN BUSCOTRADE   5.5/2

      0/0              Pirnat Sašo   1:0   Suhadolnik Jernej           0/1

    0.5/3            Krumpak Hinko 0.5:0.5 Krupenko Peter              2/3

    0.5/3            Butala Marjan   1:0   Leben Dušan                 2/3

    0.5/1            Žunič Boštjan   0:1   Abe Blaž                  1.5/2

 

2.    0/0                Prost (7)    -    (5) ŠK KOMENDA POPOTNIK     8/6

 

3.  5.5/2                ŠK IG (1) 1.5:2.5 (4) KLINIČNI CENTER         4/2

      2/3               Jelen Igor   1:0   Peršl Bojan                 0/0

      2/3               Jelen Miha   0:1   Trussevich Simon            2/2

      0/1               Jelen Luka 0.5:0.5 Jeršič Aleks                0/1

      0/2               Jelen Anja   0:1   Topolovec Vid               0/2

 

 4. 5.5/4           ŠS BOR DOB  (2)  3:1   (3) ŠK TRZIN BUSCOTRADE   4.5/2

      1/3            Jeran Boštjan 0.5:0.5 Coklin Marko                0/0

      1/2            Perič Bernard   1:0   Borišek Anže              0.5/2

    1.5/3               Skok Boris   1:0   Borštnik Aleš               0/0

      1/1            Osolin Bogdan 0.5:0.5 Banfi Gregor              0.5/1

 

Rezultati 3. kola

 1. 2.5/2          ŠS BOR DOB  (2)   3:1   (8) ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 2/0

      0/2            Jeran Boštjan   1:0   Krumpak Hinko             0.5/2

      0/1            Perič Bernard   1:0   Butala Marjan             0.5/2

    0.5/2                Skok Jože 0.5:0.5 Ješe Janez                  1/1

      1/2               Skok Boris 0.5:0.5 Žunič Boštjan               0/0

 

 2. 1.5/0 ŠK TRZIN BUSCOTRADE  (3)   3:1   (1) ŠK IG                 4.5/2

      0/0                 Lah Emil   1:0   Jelen Igor                  2/2

      0/1             Borišek Anže 0.5:0.5 Rožič Adrijan               0/0

      0/0            Rijavec Stane 0.5:0.5 Jelen Miha                1.5/2

      0/1              Bajec Borut   1:0 *                              0/0

 

 3.   4/2      KLINIČNI CENTER (4)    -    (7) Prost                   0/0

 

 4. 5.5/4  ŠK KOMENDA POPOTNIK (5) 2.5:1.5 (6) ŠK TRZIN BUSCOTRADE     4/2

    1.5/2           Lučovnik Tilen   1:0   Jakob Mathias               0/0

    0.5/1         Mazzini Katarina 0.5:0.5 Krupenko Peter            1.5/2

      2/2             Zidar Jernej   1:0   Leben Dušan                 2/2

      0/0                            0:1 * Abe Blaž                  0.5/1

 

Rezultati 2. kola

 1.   1/0 ŠK VIŠNJA GORA - STI (8)   1:3   (5)  ŠK KOMENDA POPOTNIK  2.5/2

      0/1            Krumpak Hinko 0.5:0.5 Gantar Jan                  0/0

      0/1            Butala Marjan 0.5:0.5 Lučovnik Tilen              1/1

      0/1                Bajt Hana   0:1   Juhant Igor                 0/0

      0/0                Bajt Aleš   0:1   Zidar Jernej                1/1

 

 2. 2.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE 2(6) 1.5:2.5 (4)  KLINIČNI CENTER      1.5/0

      0/1              Jukan Nesib   0:1   Trussevich Simon            1/1

      0/0        Suhadolnik Jernej   0:1   Žmavc Mark                  0/0

      1/1           Krupenko Peter 0.5:0.5 Hribar Andrej             0.5/1

      1/1              Leben Dušan   1:0   Topolovec Vid               0/1

 

 3.   0/0               Prost  (7)    -    (3) ŠK TRZIN BUSCOTRADE 1 1.5/0

 

 4.   3/2               ŠK IG  (1) 1.5:2.5 (2)  ŠS BOR DOB             0/0

      1/1               Jelen Igor   1:0   Jeran Boštjan               0/1

      1/1               Jelen Miha 0.5:0.5 Skok Jože                   0/1

      0/0               Jelen Luka   0:1   Skok Boris                  0/1

      0/1               Jelen Anja   0:1   Osolin Bogdan               0/0

 

Rezultati 1. kola

 1.    0/0               ŠK IG  (1)   3:1   (8) ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 0/0

       0/0              Janželj Tim   1:0   Krumpak Hinko               0/0

       0/0               Jelen Igor   1:0   Butala Marjan               0/0

       0/0               Jelen Miha   1:0   Bajt Hana                   0/0

       0/0               Jelen Anja   0:1   Ješe Janez                  0/0

 

 2.    0/0          ŠS BOR DOB  (2)    -    (7)  ŠD VRHNIKA             0/0

 

 3.    0/0 ŠK TRZIN BUSCOTRADE 1(3) 1.5:2.5 (6)  ŠK TRZIN BUSCOTRADE 2  0/0

       0/0                Rojs Igor   1:0   Jukan Nesib                 0/0

       0/0             Borišek Anže   0:1   Krupenko Peter              0/0

       0/0              Bajec Borut   0:1   Leben Dušan                 0/0

       0/0             Banfi Gregor 0.5:0.5 Abe Blaž                    0/0

 

 4.    0/0     KLINIČNI CENTER  (4) 1.5:2.5 (5)  ŠK KOMENDA POPOTNIK    0/0

       0/0         Trussevich Simon   1:0   Debevec Blaž                0/0

       0/0             Jeršič Aleks   0:1   Lučovnik Tilen              0/0

       0/0            Hribar Andrej 0.5:0.5 Mazzini Katarina            0/0

       0/0            Topolovec Vid   0:1   Zidar Jernej                0/0