18. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2017

ZAKLJUČNI TURNIR

Komenda; 23. 11. 2017

 
Lista ekip:

1.

ŠK KOMENDA POPOTNIK

1792

2108

1.

Debevec Blaž

MK

2145

2190

2.

Šubelj Jan

MK

2095

2281

3.

Marn Jan

III

1775

2213

4.

Perme Martin

BK

1151

1749

2.

ŠS BOR DOB 1

1550

2102

1.

Jeran Boštjan

MK

2218

2229

2.

Skok Jože

MK

1982

2142

3.

Osolin Bogdan

MK

2114

4.

Majcen Zoran

I

1922

5.

Hribar Viktor

MK

1899

3.

ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA

1202

1963

1.

Krumpak Hinko

MK

2107

2.

Butala Marjan

MK

2061

3.

Ješe Janez

I

1807

1887

4.

Kastelic Anton

II

1798

4.

ŠK TRZIN BUSCOTRADE 1

1695

1856

1.

Banfi Gregor

II

1742

2010

2.

Bajec Borut

II

1801

1889

3.

Troha Bogomir

I

1794

1875

4.

Krupenko Katja

BK

1444

1649

5.

Borštnik Aleš

II

1736

1899

5.

KLINIČNI CENTER

1580

1791

1.

Sivčevič Nusret

I

1903

1919

2.

Hribar Andrej

I

1742

1831

3.

Babič Miroslav

IV

1677

1849

4.

Tanšek Branko

BK

1566

6.

ŠK TRZIN BUSCOTRADE 2

1578

1896

1.

Jukan Nesib

MK

1902

2007

2.

Leben Dušan

II

1830

3.

Krupenko Peter

BK

1688

1917

4.

Markič Vladimir

II

1722

1828

7.

DU KAMNIK

1437

1834

1.

Veskovič Džemal

I

1909

1939

2.

Semeja Mirko

II

1807

3.

Košir Pavla

WM

1838

1832

4.

Erazem Franc

III

1757

5.

Verbole Matjaž

III

1739

8.

ŠK LJUBLJANA

1345

1843

1.

Trussevich Simon

BK

1716

1923

2.

Jeršič Aleks

II

1477

1972

3.

Žmavc Mark

III

1740

4.

Šelih Mario Carlos

BK

1188

1736

9.

DOM-IN AGENCIJA ZA NEPREMIČNINE

1322

1824

1.

Jančigaj Sašo Valenin

IV

1701

1879

2.

Jukan Damir

II

1781

3.

Konvalinka Kostja

II

1587

1810

4.

Mihelič Mitja

II

1826

10.

ŠD MENGEŠ - TRZIN

1000

1773

1.

Sedlar Tomo

II

1844

2.

Simičak Metod

II

1900

3.

Grašič Marjan

II

1761

4.

Hafner Branko

III

1586