Ljubljana, 16. 5. 2018

 

RAZPIS POKALNEGA PRVENSTVA ŠZS ZA LETO 2018

  

1) Organizatorja POKALNEGA PRVENSTVA SLOVENIJE za leto 2018 sta Šahovski klub Komenda v sodelovanju s podjetjem Pogi, d. o. o., pod okriljem Šahovske zveze Slovenije. Tekmovanje bo organizirano v času od 1. 6. 2018 do 3. 6. 2018 v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Komenda, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda.

 

2) Prvenstvo bo potekalo v enotni članski konkurenci – pravico nastopa imajo vse ekipe za leto 2018 registriranih šahovskih klubov oziroma društev, sodeluje lahko več ekip posameznega šahovskega kluba oziroma društva. Ekipo sestavljajo štirje člani in največ osem rezerv, vsi pa morajo biti pravilno registrirani za svoj klub za leto 2018. V članski ekipi lahko nastopajo tudi članice, mladinci in mladinke ter največ en tujec po Registracijskem pravilniku ŠZS – državljani Republike Slovenije, ki se na FIDE rating listi vodijo pod drugo državo, se štejejo za tujega državljan.

 

3) Igra se po pravilih FIDE za standardni šah in Ekipnem pravilniku ŠZS. Igralni čas je 90 minut + 30 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko za partijo, poteze pa se pišejo ves čas partije. Če na tekmovanju sodeluje do vključno 6 ekip, se igra po Bergerjevem sistemu (pari se žrebajo z naključnim žrebom), sicer pa se igra pet krogov po švicarskem sistemu. Pari se določajo z računalniškim programom WINEKIPNI. Morebitne zamudniške ekipe se lahko sprejmejo v turnir, vendar se vključijo v naslednji krog. Osnovna postava ekipe se odda ob prijavi na tekmovanje, spremembo ekipe za posamezna kola pa je potrebno pisno oddati glavnemu sodniku 30 minut pred začetkom tega kola – sicer mora ekipa dvoboj igrati z osnovno postavo. Vrstni red igralcev v ekipi (osnovna postava) je določen tako, da ima lahko igralec na poljubni deski največ 150 točk nižji FIDE ELO rating. Določitev vrstnega reda igralcev znotraj ratinške omejitve je po presoji kapetana. Prvenstvo se bo ratingiralo za enotni slovenski rating in rating FIDE ELO.

V skladu s Pravili šaha FIDE dodatno velja:

a) točka 6.7.2.: privzeti čas zamude na partijo je 30 minut, vendar se igralcu/-ki, ki ob začetku seanse ni prisoten/-na za šahovnico, na uri takoj odvzame 15 minut.

b) točka 9.1.1: brez privolitve glavnega sodnika se igralci/-ke ne morejo dogovoriti za remi pred odigranimi 30. potezami

 

 4) Urnik tekmovanja:

·        petek, 1. 6. 2018: potrditev prijave do 16:30, otvoritev in prvo kolo ob 17:00

·        sobota, 2. 6. 2018: drugo kolo ob 9:30

·        sobota, 2. 6. 2018: tretje kolo ob 15:30

·        nedelja, 3. 6. 2018: četrto kolo ob 9:00

·        nedelja, 3. 6. 2018: peto kolo ob 15:00

razglasitev rezultatov bo 15 minut po končanem zadnjem kolu

 

5) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja):

·        Bergerjev sistem: meč točke, osnovne (šahovske) točke, medsebojni rezultat-i po meč točkah, FIDE Sonneborn-Berger koeficient, medsebojni rezultat-i po osnovnih točkah (po pokalnem sistemu), žreb.

·        Švicarski sistem: meč točke, Khanty Mansysk Sonneborn-Berger, osnovne (šahovske) točke, Buchholz koeficient po osnovnih točkah, Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih točkah, žreb.

 

Če katero od prvih treh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se igra naknadni pospešeni dvoboj po pokalnem sistemu (barve figur se žrebajo, 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega igralca-ko za celo partijo) in v primeru samih remijev še "zlati hitropotezni dvoboj" po pokalnem sistemu (barve figur so obratne pospešenemu dvoboju, 6 minut za igralca-ko z belimi in 5 minut za igralca-ko s črnimi figurami, ekipi s črnimi figurami na prvi plošči zadoščajo sami remiji).

 

6) Zmagovalna ekipa postane Pokalni prvak Šahovske zveze Slovenije za leto 2018, prve tri ekipe prejmejo pokale v trajno last. Pokalno prvenstvo se točkuje v tekmovanju za najboljši klub.

 

7) Glavni sodnik je Poglajen Franc, državni šahovski sodnik. Odločitve glavnega sodnika so izvršne, pritožbe na sodnikove odločitve rešuje turnirski odbor. V skladu s Pravilnikom o delovanju turnirskega odbora bodo v turnirski odbor imenovani trije predstavniki iz treh različnih društev in dodatni 2 rezervi iz preostalih društev. Pisna pritožba se s kavcijo 50 € odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut po končanem kolu. V primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora so dokončne.

 

8) Prijavo za nastop, ki morajo vsebovati osnovno postavo ekipe ter priimek in ime kapetana, se zbirajo do 28. 5. 2018 do 12.00 na naslov franc.poglajen@pogi.si. Osnovne postave prijavljenih ekip in razpored parov bo objavljen na spletni strani http://www.sah-zveza.si/rez/1805/si18cup   in na http://www.sah-komenda.com.

Prijavnina za prijavo in plačilo do 29. 5. 2018 let znaša 50 €.

Prijavnina za prijavo in plačilo do 1. 6. 2018 let znaša 75 €.

 

Brez plačane prijavnine nastop v pokalu ne bo možen. Vsi ostali stroški gredo v breme nastopajočih ali njihovih klubov. Organizatorja zagotovita vse rekvizite (šahovske garniture in elektronske šahovske ure ter formularje).

 

9) Morebitna namestitev igralcev, igralk in spremljevalcev je v lastni režiji. V Kamniku je možno: Hostel pod Skalco, Mili Vrh, Gostišče Špenko. V Domžalah je možna v Hotelu Krona (***) ali Hotelu Ambient (***), v Ljubljani je možnih namestitev še več.

 

10) Informacije:

·        Franc Poglajen, 041/325-685, franc.poglajen@pogi.si

·        spletna stran pokala:  http://www.sah-zveza.si/rez/1805/si18cup  

 

11) Rezultate posameznih partij in celotnega dvoboja kapetana obeh ekip vpišeta na formular in ga podpišeta, nato pa kapetan zmagovalne ekipe podpisan formular preda sodniku (v primeru remija to stori kapetan ekipe z belimi figurami na prvi deski). Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. Fotografiranje je dovoljeno prvih petnajst minut vsakega kola. Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana! Igralci in igralke med igro ne smejo zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja sodnikov. Za opravičeno odsotnost na posameznem kolu se šteje uradno dokazilo (zdravniško potrdilo, policijski zapisnik), v naslednjem kolu mora nastopiti rezerva – za neopravičeno odsotnost na posameznem kolu se po zaključku tekmovanja plača kazen na račun ŠZS v višini 50 €. Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, za ostalo pa se smiselno uporabljajo pravilniki FIDE in ŠZS.

 

12) Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizatorja ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.

 

               ŠK Komenda                                                   sekretarka ŠZS

             Franc Poglajen                                                      Nina Rop