KLUBSKA ŠAHOVSKA ŠOLA

 

Komenda: 27. 8. 2018

 

 

 V šolskem letu 2018/2019 bo Šahovski klub Komenda v sodelovanju s podjetjem POGI d.o.o in IBM Slovenija, nadaljeval s Klubsko šahovsko šolo.

 

Klubska šahovska šola bo potekala v prostorih IBM SLOVENIJA -  predavalnica v 3. nadstropju levo, Kristalna palača v BTC-ju, Ameriška ulica 8 v Ljubljani.

 

V preteklem šolskem letu smo že osemnajsto leto zapored končali Klubsko šahovsko šolo.

 

V to šolo naj bi bili vključeni predvsem šolarji, kateri bi pridobili dodatno znanje o šahu, katero ni mogoče zagotoviti v sklopu šahovskih krožkov, njihovo znanje pa še ni zadostno za srednjo šahovsko šolo pri Šahovski zvezi Slovenije.

 

Šola bo potekala vsak ponedeljek od 17 do 20 ure, s pričetkom v ponedeljek 10. septembra 2018. Šola ne bo potekala v času šolskih počitnic, praznikov, ter v času, ko bo učitelj odsoten (razna tekmovanja), o tem bodo slušatelji pravočasno obveščeni.

 

Klubska šahovska šola 2018/2019

 

Šola bo potekala vsak ponedeljek od 1700 do 2000 ure.

 

Program dela Klubske šahovske šole:

1.     spoznavanje različnih otvoritev in prehodi iz otvoritev v središčnico

2.     Taktika šahovske igre

3.     plan igre

4.     proučevanje kritičnih pozicij

5.     izdelava otvoritvenega repertuarja

6.     teorija kombinacij

7.     šahovske žrtve

8.     končnice in prehodi iz središčnic v končnico

9.     strategija napada in obrambe

10.   strategija pozicijske igre

11.   pregledi odigranih partij

12.   reševanje raznih šahovskih problemov

 

Program bo nadgradnja pretekle šole in se bo delno prilagodil slušateljem.

 

Klubska šahovska šola bo potekala vsak ponedeljek s pričetkom 10. septembra 2018 in bo trajala do sredine junija 2019. Klubsko šahovsko šolo bo vodil mojstrski kandidat Franc Poglajenšahovski inštruktor.

 

Slušatelji bodo dobivali pisna gradiva. Prejemali bodo komentarje odigranih lastnih ali vrstnikovih partij. Prejemali bodo gradiva za lastni študij doma in za opravljanje domačih nalog.

 

Obveznost vsakega slušatelja je:

       redno obiskovanje šole, zberemo se pet minut pred pričetkom pouka pasaži poslovne stavbe

       pokrivanje dela stroškov šole in dela materialnih stroškov. Za družine, kjer bosta šolo obiskovala dva udeleženca, se bomo dogovorili za popust.

       obvezno opravljanje domačih nalog.

 

Polletna šolnina znaša od 100 € do 120 €, odvisno od števila prijavljenih.

 

Izvajali se bodo vmesne in končni testi osvojenega znanja.

 

Vsak udeleženec mora s seboj prinesti: svičnik, zvezek in mape za liste.

 

Pisne prijave (izpolnjena prijavnica) je potrebno poslati na naslov: Šahovski klub Komenda, Glavarjeva 55a, 1218 Komenda ali po elektronski pošti Franc.Poglajen@pogi.si ali prinesti osebno v ponedeljek v šolo.

 

 Ostale informacije na telefon: 041-325-685 ali na telefon 834-32-41 ali po elektronski pošti Franc.Poglajen@pogi.si .

 

Za ostale informacije sem vam na voljo vsak ponedeljek pred pričetkom šahovske šole.

 

Vabimo dosedanje slušatelje Klubske šahovske šole, vabimo pa tudi nove slušatelje, da se nam pridružijo.

 

Vabljeni!

 

Šahovski pozdrav!

         

        Šahovski klub Komenda

        vodja

        KLUBSKE ŠAHOVSKE ŠOLE

        Franc Poglajen