Komenda, 9. 11. 2023

 

RAZPIS III. ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2023

  

1. Organizatorja III. članske lige zahod za leto 2023 sta Šahovski klub Komenda v sodelovanju s Športnim društvom Pogi, pod okriljem Šahovske zveze Slovenije. Tekmovanje bo organizirano v enem terminih od petka 8. 12. 2023 do nedelje 10. 12. 2023 v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Komenda, Glavarjeva cesta 65 v Komendi.

 

2. Liga bo potekala v enotni konkurenci članov – pravico nastopa imajo vse ekipe za leto 2023 registriranih šahovskih klubov oziroma društev iz zahodne polovice Slovenije, tudi morebitne druge, tretje … ekipe klubov, ki nastopajo v višjih ligah.

Ekipo sestavlja štirje igralcev in največ osem rezerv, vsi pa morajo biti pravilno registrirani za svoj klub za leto 2023. Vsi igralci so lahko prijavljeni v različnih stopnjah članskih lig, vendar lahko v tekočem letu nastopijo le v eni članski ligi. V ekipi članov lahko nastopajo tudi članice oziroma mladinci in mladinke, ki so nastopili v svojih ligaških tekmovanjih, ter največ en tujec po Registracijskem pravilniku ŠZS – državljani/-ke Republike Slovenije, ki se na FIDE rating listi vodijo pod drugo državo, se štejejo za tuje državljane/-ke. Vsi igralci morajo imeti urejeno tekmovalno licence (individualno ali ekipno).

 

3. Igra se po pravilih FIDE za standardni šah in Ekipnem pravilniku ŠZS. Igralni čas je 90 minut, ves čas dodatek 30 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko, poteze se pišejo ves čas partije. III. članska liga zahod se igra po švicarskem sistemu, pet kol (v enem vikendu po sistemu 1+2+2), če bo ekip 6 ali manj, se igra po bergerjevem sistemu.  Tekmovanje bo vodeno z računalniškim programom WINEKIPNI. Osnovna postava ekipe se odda ob prijavi na tekmovanje, spremembo ekipe za naslednje kolo pa je potrebno pisno oddati glavnemu sodniku lige: po elektronski pošti glavnemu sodniku (franc.poglajen@pogi.si) ali po SMS-u vsaj eno uro (60 minut) pred predvidenim začetkom posameznega kola, lahko pa tudi pisno direktno sodniku v igralni dvorani 30 minut pred pričetkom kola. Pari bodo objavljeni 20 minut pred začetkom kola. Če spremembe ni, mora ekipa dvoboj igrati z osnovno postavo. Vrstni red igralcev/-k v ekipi (osnovna postava) je določen tako, da ima lahko igralec/-ka na poljubni deski največ 150 točk nižji standardni FIDE ELO rating od igralcev/-k na nižjih deskah. Določitev vrstnega reda igralcev/-k znotraj ratinške omejitve je po presoji kapetana. Prvenstvo se bo ratingiralo za standardni FIDE ELO rating.

skladu s Pravili šaha FIDE dodatno velja:

a) točka 6.7.2: privzeti čas zamude na partijo je 30 minut.

b) točka 9.1.1: brez privolitve glavnega sodnika se igralci/-ke ne morejo dogovoriti za remi pred odigranimi 30. potezami

 

4. Urnik III. članske lige zahod 2023:

·       petek, 8. 12. 2023   otvoritev lige in prvo kolo ob 17:00

·       sobota, 9. 12. 2023         drugo kolo ob 10:00

·       sobota, 9. 12. 2023         tretje kolo ob 16:00

·       nedelja, 10. 12. 2023      četrto kolo ob 9:00

·       nedelja, 10. 12. 2023      peto kolo ob 15:00

razglasitev rezultatov bo 15 minut po končanem zadnjem kolu

 

5. Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja):

·       Bergerjev sistem: meč točke, osnovne (šahovske) točke, medsebojni rezultat-i po meč točkah, FIDE Sonneborn-Berger koeficient, medsebojni rezultat-i po osnovnih točkah (po pokalnem sistemu), žreb.

·       Švicarski sistem: meč točke, osnovne (šahovske) točke, Khanty Mansysk Sonneborn-Berger, Buchholz koeficient po osnovnih točkah, Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih točkah, žreb.

Če katero od prvih treh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se igra naknadni pospešeni dvoboj (barve figur se žrebajo, 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega igralca-ko za celo partijo) in v primeru samih remijev še naknadni hitropotezni dvoboj (barve figur so obratne pospešenemu dvoboju, 3 minute + 2 sekundi/potezo za vsakega igralca-ko za celo partijo. V primeru samih remijev v naknadnem hitropoteznem dvoboju se odigra še "zlati hitropotezni dvoboj" po pokalnem sistemu (barve figur se žrebajo, 6 minut za igralca-ko z belimi in 5 minut za igralca-ko s črnimi figurami, ekipi s črnimi figurami na prvi plošči zadoščajo sami remiji).

 

6. Zmagovalna ekipa III. članske lige zahod za leto 2023 se uvrsti v II. člansko ligo zahod v letu 2024 (v primeru potreb po popolnitvi višjih lig lahko napreduje več ekip). Prve tri ekipe prejmejo v trajno last pokale.

 

7. Glavni sodnik je Poglajen Franc, državni šahovski sodnik. Odločitve glavnega sodnika so izvršne, pritožbe na sodnikove odločitve rešuje turnirski odbor. V skladu s Pravilnikom o delovanju turnirskega odbora bodo v turnirski odbor imenovani trije predstavniki iz treh različnih društev in dodatni 2 rezervi iz preostalih društev. Pisna pritožba se s kavcijo 50 € odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut po končanem kolu. V primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora so dokončne.

 

8. Prijavo za nastop, ki morajo vsebovati osnovno postavo ekipe ter priimek in ime kapetana, se zbirajo do ponedeljka 4. 12. 2023 do 12.00 na naslov franc.poglajen@pogi.si. Osnovne postave prijavljenih ekip in razpored parov bo objavljen na spletni strani ŠK Komenda http://www.sah-komenda.com/turnirji/IV%20LIGA%20ZAHOD/TEKOCE/vodilo.htm. Prijavnina za nastop znaša 50 €. Prijavnina se vplača po zaključku prijav na podlagi prejetega računa. Brez plačanega računa nastop v ligi ne bo možen. Vsi ostali stroški gredo v breme nastopajočih ali njihovih klubov. Organizatorja zagotovita vse rekvizite (šahovske garniture in elektronske šahovske ure ter formularje).

 

9. Morebitna namestitev igralcev, igralk in spremljevalcev je v lastni režiji. V Kamniku je možno: Hostel pod Skalco, Mili Vrh, Gostišče Špenko. V Domžalah je možna v Hotelu Krona (***) ali Hotelu Ambient (***), v Ljubljani je možnih namestitev še več.

Kosila: Okrepčevalnica Klanec Bojan Briški s.p., Klanec 38; Pizzerija Hram Gorjan, Gora 13; Planinski dom Komenda, Podboršt 7g;  Gostilna pri Olgi, Moste 1e; Kitajska restavracija Hong Kong 2, Moste 56c.

 

10. Informacije:

·       Franc Poglajen, 041/325-685, franc.poglajen@pogi.si

·       spletna stran lige:  http://www.sah-komenda.com/turnirji/III%20LIGA%20ZAHOD/TEKOCE/vodilo.htm  

11. Rezultate posameznih partij in celotnega dvoboja kapetana obeh ekip vpišeta na formular in ga podpišeta, nato pa kapetan zmagovalne ekipe podpisan formular preda sodniku (v primeru remija to stori kapetan ekipe z belimi figurami na prvi deski). Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. Fotografiranje je dovoljeno prvih petnajst minut vsakega kola. Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana! Igralci in igralke med igro ne smejo zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja sodnikov. Za opravičeno odsotnost na posameznem kolu se šteje uradno dokazilo (zdravniško potrdilo, policijski zapisnik), v naslednjem kolu mora nastopiti rezerva – za neopravičeno odsotnost na posameznem kolu se po zaključku tekmovanja plača kazen na račun ŠZS v višini 50 €. Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, za ostalo pa se smiselno uporabljajo pravilniki FIDE in ŠZS.

 

12. Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizatorja ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.

 

13. Tekmovanje bo izpeljano skladno z uradnimi navodili ter priporočili NIJZ in ŠZS za varno izvedbo šahovskih dejavnosti.

 

           predsednik ŠK Komenda                                                       predsednik TK ŠZS

                   Franc Poglajen                                                                       Jože Zorko